Jaarverslag 2018

Inleiding 

Praktijk Buitenzorg is een praktijk, die huisartsenzorg biedt aan dak- en thuislozen en ongedocumenteerden in Nijmegen. Deze praktijk heeft geen eigen pand, maar houdt 2x per week ochtendspreekuur op drie plaatsen waar de dak- en thuislozen komen.

De praktijk biedt laagdrempelige zorg. De artsen werken op basis van vrijwilligheid. De artsen van praktijk Buitenzorg gebruiken TransHis als hun HIS (=huisartseninformatiesysteem). 

Organisatorisch heeft de praktijk zich verbonden aan UGC Heyendael (UGC= Universitair GezondheidsCentrum). 

Juridisch valt praktijk Buitenzorg onder de stichting Vrienden van praktijk Buitenzorg. 

Terugblik op 2018 

In 2018 hebben we afscheid genomen van Fifi Groenendijk, een van de oprichters van praktijk Buitenzorg, en van Pierre Mesker. Fifi Groenendijk blijft op de achtergrond nog actief als ‘het geweten’ van praktijk Buitenzorg. Pierre Mesker heeft zich als huisarts-vrijwilliger verbonden aan een instelling, die gelieerd is aan het Leger des Heils. Gelukkig hebben we drie andere huisartsen bereid gevonden om praktijk Buitenzorg te versterken. Een daarvan is Erna van der Wielen, huisarts in huisartsenpraktijk Oosterhout (Gld). Zij levert huisartsenzorg aan mensen in Nijmegen-Noord en Oosterhout (gem. Overbetuwe). De andere twee zijn Peter Brinkman, waarnemend huisarts, en Winfried Felix, gepensioneerd huisarts. Het artsenteam wordt gecomplementeerd door Maria van den Muijsenbergh, huisarts en bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg aan de Radboud universiteit, en Ton Serrarens, gepensioneerd huisarts. Naast deze vijf artsen is Wendy Broeren teamlid. Zij is spv-er, en werkzaam bij afd. bijzondere zorg van GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen. Ze werkt op kosten van de GGD Gelderland-Zuid 8u. per week voor praktijk Buitenzorg. 

Alle medewerkers van de praktijk komen 1x per maand bijeen, en bespreken daar de gang van zaken, nieuwe ontwikkelingen en patiënten, die we de afgelopen maand gezien hebben. 

In 2018 is er veelvuldig overleg geweest met GGD Gelderland-Zuid, gemeente Nijmegen en de zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis. Er is nu een financiële structuur gevonden waarbij consulten voor verzekerden vergoed worden onder het maatschappelijke opvang tarief. Voor onverzekerden is een landelijke regeling getroffen, die voor de artsen, die allen vrijwillig werken voor praktijk Buitenzorg, een nogal omslachtige manier is om te verwerken. In 2019 zullen we proberen dat toch te implementeren. Zorg aan ongedocumenteerden wordt apart vergoed, en dat loopt goed. 

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met Hagro’s (Huisartsengroepen) in het centrum van Nijmegen. Praktijk Buitenzorg wil graag samenwerken met deze praktijken, zodat er -indien nodig- een goede overdracht kan plaatsvinden van patiënten van praktijk Buitenzorg naar deze centrumpraktijken. 

Erna van der Wielen, Peter Brinkman, Maria van den Muijsenbergh, Fifi Groenendijk en Wendy Broeren hebben deelgenomen aan het driedaagse wereldstraatdokterscongres te Rotterdam, waarbij Maria ook nog een van de keynote speakers was. Peter Brinkman en Ton Serrarens hebben voor een groep van 3e jaars huisartsen in opleiding een voordracht gehouden over praktijk Buitenzorg. 

Er is door enkele artsen en de spv-er een bezoek gebracht aan de penitentiaire inrichting te Arnhem, waarbij m.n. de samenwerking werd besproken tussen de medische dienst en praktijk Buitenzorg, vooral na ontslag van een gedetineerde. 

Ook heeft de praktijk dit jaar weer haar medewerking verleend aan de daklozendag in Nijmegen. 

1 x Per maand loopt een co-assistent in kader van co-schap Sociale Geneeskunde een ochtend met de arts van dienst en de spv-er mee 

Plannen voor 2019 

  • Verdere professionalisering van de praktijk o.a. door over te gaan tot een structurele vergoeding voor de huisartsen, werkzaam voor praktijk Buitenzorg. 
  • Op zoek blijven naar huisartsen, die één ochtend per twee weken een spreekuur willen doen. 
  • De uren, die spv-er Wendy Broeren voor de praktijk werkt, uitbreiden naar 10u./week. 
  • Screening van patiënten, die de praktijk bezoeken, op licht verstandelijk beperking middels een gestandaardiseerde vragenlijst 
  • De gebitsverzorging van de dak- en thuislozen te verbeteren d.m.v. toegankelijkere tandartsenzorg voor deze doelgroep 

Opvallend is het toenemend aantal onverzekerden, hetgeen ook landelijk bij straatdokters wordt waargenomen

Cijfers/Statistieken 

2018 

2017 

2016 

Nieuwe patiënten 

77 

64 

60 

waarvan onverzekerd 

35 (=45%) 

waaronder 13 ongedocumenteerden 

23 (=36%) 

24 (=40%) 

Aantal consulten 

332 

309 

390 

Aantal visites 


2018 

2017 

2016 

2018 

2017 

2016 

ICPC code 

Diagnosegroep 

Aantal diagnoses 

Aantal diagnoses 

Aantal diagnoses 

Aantal actieve patiënten 

Aantal actieve patiënten 

Aantal actieve patiënten 

Algemeen 

19 

12 

17 

17 

12 

15 

Bloed/hematologie 

Maag-darm en mondholte 

58 

48 

38 

42 

35 

25 

Oogaandoeningen 

10 

KNO 

Hart-vaataandoeningen 

39 

47 

49 

18 

21 

27 

Bewegingsapparaat 

49 

58 

68 

32 

42 

41 

Neurologie 

13 

31 

10 

11 

Psychiatrie 

130 

153 

155 

88 

94 

73 

Luchtwegen 

47 

42 

40 

35 

22 

33 

Huid 

76 

41 

59 

45 

30 

38 

Endocrien 

25 

10 

34 

12 

14 

Urologie 

14 

14 

11 

Zwangerschap 

Urogenitaal vrouw 

Urogenitaal man 

Sociaal (o.a. dakloosheid) 

94 

56 

42 

77 

53 

35 

TOTAAL 

561 

512 

576 

377 

350 

342 

Aantal contacten per leeftijdsgroep en geslacht 

2018 

2017 

2018 

2017 

man 

man 

vrouw 

vrouw 

5-14 jaar 

15-24 jaar 

12 

25-44 jaar 

129 

87 

45-64 jaar 

146 

174 

13 

65-74 jaar 

10 

75+ 

Totaal 

305 

282 

11 

29 

Uitleg tabellen:

Het aantal patiënten in 2018 is dus 316 (305+11). In 2017 was dit 311 (282+29) 

Deze 316 patiënten (tabel 3) hebben dus samen in 2018 333 contacten gehad (332 consulten en 1 visite). Bij deze 333 contacten zijn in 2018 561 diagnoses gesteld.

Incidentie Top 10 in 2018 

diagnose                                                   aantal contacten

 Z03

Probleem met huisvesting/buurt 

49 

D82 

Ziekte tanden/tandvlees 

11 

A97 

Geen ziekte 

10 

D19 

Symptomen/klachten tanden/tandvlees 

R05 

Hoesten 

S76 

Andere huidinfectie 

P19 

Drugsmisbruik 

P17 

Tabaksmisbruik 

S74 

Dermatomycose 

A04 

Algemene moeheid/zwakte 

R74 

Acute infectie bovenste luchtwegen 

P29 

Andere psychische symptomen/klachten 

A98 

Preventie 

L73 

Fractuur tibia/fibula 


Prevalentie Top 10 in 2018

Diagnose                                                         aantal contacten

Z03

Probleem met huisvesting/buurt 

95 

P19 

Drugsmisbruik 

46 

D82 

Ziekte tanden/tandvlees 

24 

T90 

Niet insuline-afhankelijke diabetes 

22 

K86 

Hypertensie zonder orgaanbeschadiging 

20 

P17 

Tabaksmisbruik 

19 

P06 

Slaapstoornis 

18 

P29 

Andere psychische symptomen/klachten 

17 

R95 

Chronisch obstructieve longziekte (COPD) 

16 

P82 

Posttraumatische stressstoornis 

16