Financieel Overzicht 2018


2018 Financieel overzicht Stichting Vrienden van Praktijk Buitenzorg

Saldo per 01-01-2018 9318


Inkomsten

Consulten afgelopen jaren factuur praktijk UMCHeijendaal 10853

Inauguratie MM 50

Rotary 500

Diaconie 250

Diaconie 1000

Schenking kerst F. 50

Subtotaal 12703

Totaal 22.021


Uitgaven

Bankkosten 156

Medische kosten (ampullen etc.) 182

Apotheek tbv doelgroep 906

ICT 196

Diaconie Oosterhoff tbv daklozen medicatie etc. 1000

Kerst 2017 375

Kerst 2018 420

Parkeren bij locatie 59

Parkeren elders tbv vrijwilligerswerk overleg etc. 204

Cursussen Brinkman 394

Cursussen vd Wielen 223

Afscheid Groenendijk 425

Uitje vrijwilligers (eten+vergadering+jaarverslagbespreking) 240

Verzekering aansprakelijkheid 1037

Subtotaal  5817

 Saldo per 31-12-2018 16204

  Totaal 22.021